wiki:vuosi2009
Last modified 9 years ago Last modified on 2010-02-03 08:53:25

Korppi - ParentLinkage?

Korpin kehitystoimet vuonna 2009

Seuraaviin listauksiin on koottu pääkohdat Korpin kehittämistoimista vuoden 2009 aikana.

 • Vuoden 2009 aikana tehtiin suuri määrä asiakkaiden neuvontaa sekä käsiteltiin paljon erilaisia tukipyyntöjä. Lisäksi THK:n kouluttajat järjestivät useita Korppiin liittyviä koulutuksia.
 • Korpin asiakaspalvelun, ylläpidon ja kehittäjien työ- ja toimintamallien kehittämistä jatkettiin. Toimintamallit alkavat olla vakiintuneita, mutta ne kaipaavat edelleen hiomista.
 • Asiakkaan (ja käyttäjien) ottamista mukaan kehitystyöhön kokeiltiin mm. erilaisten kyselyjen avulla. Mallit vaativat vielä kehittämistä vuonna 2010.
 • Korpin tietoturvatasoa nostettiin aiemmasta vuonna 2008 tehdyn tietoturvakartoituksen tulosten perusteella ja työ jatkuu käytännössä myös tulevaisuudessa.
 • Korpin päivitykseen liittyvää testaamista kehitettiin eteenpäin ja työ jatkuu myös tulevaisuudessa.
 • Korppi-tiedotussivusto julkaistiin osoitteessa https://trac.cc.jyu.fi/projects/korppi/. Tiedotussivuston sisältöä tarkennetaan tarvittaessa.

Konkreettisemmin käyttäjille näkyivät seuraavat kehityskohteet:

 • Opiskelijoiden käyttämät opiskelu- ja tenttisivut uudistettiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.
 • Opintokokonaisuuksien kokoamistoiminto otettiin käyttöön keväällä 2009.
 • Tutkinnon kokoamistoiminnon ominaisuuksien määrittelyyn tehtiin paljon suunnittelutyötä käyttäjien kanssa. Ominaisuus toteutetaan vuoden 2010 aikana.
 • Korppi-Optima-rajapinta kurssilaisten (ja ryhmien) siirtoon sekä tietojen automaattiseen päivittymiseen.
 • Korppi-SAP-rajapinta otettiin käyttöön heti vuoden 2010 alussa yliopiston SAP-taloushallintajärjestelmään siirtymisen vuoksi.
 • Kokonaan uudet tenttitarrat toteutettiin vanhojen tenttitarrojen ongelmien vuoksi.
 • Opiskelijoiden läsnäolotiedot Joresta saatiin opiskelijoiden, opettajien ja sihteerien näkyville myös Korppiin.
 • Koostelistaus Korpista löytyvistä opiskelijan suorituksista annettiin opettajien ja sihteerin käyttöön. Ominaisuus on tarkoitus julkaista myös opiskelijoille vuonna 2010.
 • Opettajien arvostelemien ja rekisteriin lähettämien suoritusten lähetystoiminto uudistettiin kokonaan. Nykyisin suoritukset lähetetään oikeisiin rekistereihin opiskelijan opinto-oikeus- tai läsnäolotietojen perusteella.
 • Korpin vasemman reunan navigointipuuta paranneltiin käyttäjille suunnatusta kyselystä saadun palautteen perusteella.
 • Lisäksi toteutettiin paljon pienempiä korjauksia ja parannuksia Korpin toimintoihin (mm. salinvarauksien hallinta ja kalenterin synkronointi). Muutoksia Korppiin aiheutui myös muissa järjestelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi (mm. sähköpostiosoitteiden uudistus sekä SAP-kustannuspaikkakoodiston uudistus).

Vuoden 2009 keskeisinä kehityskohteina olivat avoimen yliopiston suoritusrekisterin toiminnallisuudet, joilla korvattiin kokonaan vanha avoimen yliopiston käytössä ollut suoritusrekisteri. Seuraavassa erityisesti tähän käyttöön toteutettuja ominaisuuksia:

 • Avoimen yliopiston opiskelijan ilmoittautumiseen ja opinto-oikeuden muodostumiseen liittyvät ominaisuudet.
 • Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden ilmoittautumisen mahdollistavat ominaisuudet.
 • Opiskelija-, opinto-oikeus- ja suoritustietojen lopullinen siirto avoimen yo:n rekistereistä Korppiin.
 • Kehittynyt henkilöhaku perushaun rinnalle.
 • Opinto-oikeuksien rekisteröinti- ja hakutyökalut.
 • Suoritusten rekisteröinti- ja hakutyökalut.
 • Ilmoittautumislistojen toteuttaminen avoimen yliopiston sihteereiden käyttöön.
 • Opintosuoritusote avoimen yliopiston suorituksille.
 • Hakutoiminto opettajien Korpissa arvostelemien ja rekisteriin lähettämien suoritusten jäljittämiseen.

Korpista on myös poistettu joitakin ominaisuuksia vuoden 2009 aikana:

 • (Iki)vanha salivarausliittymä poistettiin kokonaan käytöstä.
 • Salaamaton HTTP-mobiili-Korppi poistettiin käytöstä vähäisen käytön vuoksi. Salattua yhteyttä käyttävä mobiili-Korppi on edelleen käytettävissä.
 • Arvosteluvelho poistettiin käytöstä vähäisen käytön ja siinä olleiden vikojen vuoksi.