wiki:vuosi2008
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-01-25 13:13:17

Korppi - ParentLinkage?

Korpin kehitystoimet vuonna 2008

Pääkohdat Korpin asiakaspalvelussa, ylläpidossa ja kehityksessä tehdyistä asioista vuonna 2008:

 • Suuri määrä asiakkaiden neuvontaa sekä tukipyyntöjen käsittelyä
 • Opetustapahtumien luomisen ja muokkauksen uusi käyttöliittymä
 • Kalenterin tekniikan ja ulkoasun perusteellinen uudistus sekä toimintojen parannuksia
 • Kalenterin synkronoinnin toimintavarmuuden parantaminen
 • Korppin ja Plonen rajapinnan sekä oikeuksienhallinnan kehittäminen
 • Uuden visuaalisesti miellyttävämmän oletuskäyttöliittymän (tyylien) käyttöönotto
 • Opintoviikkojen "piilottaminen" tutkintouudistuksen siirtymäajan päättyessä.
 • Korpin tietoturvan auditointi ja siihen liittyvä kehitystyö
 • Korpin alustaan liittyviä uudistuksia ja päivityksiä
 • Paljon pieniä Korpin sisäisiä teknisiä muutoksia ja parannuksia
 • Asiakaspalvelun, ylläpidon ja kehittämisen työmenetelmien uudistuksia
 • Asiakasmallin ja esimiestyön uudistuksia

Koppari-projektissa tehtiin vuoden 2008 aikana:

 • Hankkeen valmistelu ja selvitystyö
 • Opetustietojen hakutoiminnon uudistaminen
 • Tenttiin hakemis- ja ilmoittautumistoiminnon uudistaminen
 • Avoimen yliopiston suoritusrekisterin luokitus- ja perustietojen siirtäminen Korppiin
 • Useiden sihteerien työkalujen uudistuksia tai parannuksia
  • Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kopiointityökalu
  • Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja osaopintojaksojen haun ja muokkauksen uudistaminen
 • Korpin perustaan liittyviä merkittäviä parannuksia
 • Opintokokonaisuuksien ja tutkintojen kokoamisen työkalujen toteutus (julkaisu keväällä 2009)
 • Oikeuksien ja ryhmien hallinnan remontti (julkaisu vuonna 2009)