wiki:tyoryhmat
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-03-24 10:49:41

Korppi - ParentLinkage?

Erilaiset Korppiin liittyvät työryhmät

Korppiin liittyvää arvokasta työtä tehdään useissa erilaisissa työryhmissä. Seuraavassa lyhyet kuvaukset työryhmistä ja niiden tehtävistä.

Opintoasiain toimijat

 • Tehtävä: Henkilöstön kehittämistoimikunnan alainen työryhmä, jonka tavoitteena on hakea toimintamalleja hyvien käytäntöjen levittämiseen vertaistyön ja koulutuksen yhteistyönä.
 • Jäsenet: Useita opintoasioiden toimijoita, Korpin kehittäjiä sekä Korpin kouluttajia.

Koulutuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä

 • Tehtävä: Koulutuksen tietojärjestelmien ohjausryhmän tehtävänä on ohjata koulutuksen tietojärjestelmien kehittämistä siten, että tietojärjestelmät tukevat yliopiston strategisia tavoitteita sekä koulutuspalvelujen, tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten tarpeita. Näitä järjestelmiä ovat tällä hetkellä opiskelija- ja suoritusrekisteri (JORE), tutkintorekisteri (Tutti) sekä opintotietojärjestelmä Korppi.
  Tietojärjestelmien toiminnallisen merkityksen vuoksi ohjausryhmän on toimittava yhteistyössä opetusneuvoston kanssa valmisteltaessa koulutuksen strategisia linjauksia.
 • Jäsenet: Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Timo Tiihonen ja jäseninä kehittämispalvelujen päällikkö Antti Auer, johtaja Timo Hassi, johtaja Satu Helin, amanuenssi Katja Mielonen, koulutusjohtaja Kari Pitkänen, opiskelija Ville Qvist ja tietohallintopäällikkö Mauno Väisänen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii rekisterisihteeri Timo Rantanen.
 • Toiminta-aika: 28.1. - 31.12.2009.
 • Muuta: Koulutuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä on hallintojohtajan asettama.

Koulutuksen tietojärjestelmien kehitysryhmä

 • Tehtävä: Ohjausryhmän tukena toimii Tietohallintokeskuksen asettama koulutuksen tietojärjestelmien kehittämisryhmä. Kehittämisryhmän tehtävänä on kerätä tietoa niistä järjestelmien kehittämistarpeista, jotka johtuvat yliopiston strategisista tavoitteista tai ovat tulleet aloitteina järjestelmien käyttäjiltä ja käyttäjäorganisaatioilta sekä järjestelmien kehittäjiltä. Kehittämisryhmä koostaa tunnistetuista tarpeista kehittämisesityksiä ohjausryhmälle, joka hyväksyy kehittämisesitykset, asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja tarvittaessa vastaa lisäresurssien hankinnasta. Ohjausryhmä voi myös käynnistää kehittämishankkeita antamalla toimeksiantoja kehittämisryhmälle.
  Järjestelmien kehittäjät voivat tehdä kiireellisiä ja muitakin pienempiä järjestelmien toiminnallisuutta parantavia muutoksia kuulematta ohjausryhmää. Näistä muutoksista raportoidaan kehittämisryhmälle.
 • Jäsenet:Osastosihteeri Jutta Aalto, opintoasiainpäällikkö Eija Ihanainen, lehtori Juha Merikoski, rekisterisihteeri Timo Rantanen, yliassistentti Anna-Katriina Salmikangas, amanuenssi Leena Subra, yliopistonopettaja Ulla-Maija Valleala.

Korppi-tuotteen hallintaryhmä

 • Tehtävä: Ryhmä toimii Korppi-kehitystiimien tukena ja antaa tarvittaessa oman linjauksensa tai suosituksensa kehittäjien tueksi. Ryhmän tekemä suositus viedään tarpeen mukaan koulutuksen tietojärjestelmien kehittämis- tai ohjausryhmälle.
 • Jäsenet: Antti Auer, Petri Heinonen, Pauli Kujala, Vesa Lappalainen, Timo Rantanen ja Panu Suominen

Koppari-projektin ohjausryhmä

 • Tehtävä: Koppari-projektin ohjausryhmänä toimiminen projektin projektisuunnitelman mukaisesti.
 • Jäsenet: Antti Auer (THK), Timo Hassi (THK, varapuheenjohtaja), Satu Helin (AYO), Petri Heinonen (THK, projektipäällikkö, sihteeri), Pia Löppönen (AYO, asiakkaan projektipäällikkö), Kari Pitkänen (Koulutuspalvelut), Timo Rantanen (Koulutuspalvelut, asiakkaan projektipäällikkö), Timo Tiihonen (Hallinto, puheenjohtaja) ja Mauno Väisänen (Hallinto).