wiki:tyonalla

Version 23 (modified by peheinon, 10 years ago) (diff)

--

Korppi - ParentLinkage?

Seuraavissa päivityksissä julkaistavia ominaisuuksia

Tällä sivulle on koottu suunnitelma ominaisuuksista, jotka pyritään toteuttamaan seuraavaan päivitykseen mennessä. Sivulle pyritään lisäämään suunnitellut ominaisuudet mahdollisimman varhain, jotta kaikilla olisi jo etukäteen tieto julkaistavista ominaisuuksista. Kehitystyön luonteesta johtuen (esim. odotettua haasteellisempia tehtäviä) sekä priorisoinnin muuttuessa kaikkia listalla olevia ominaisuuksia ei välttämättä saada valmiiksi alkuperäissuunnitelman mukaisesti. Sivua ei siis pidä ottaa "ehdottomana lupauksena".

Elokuun 2009 päivitys

Alustava suunnitelma kesäkuun päivityksessä julkaistavista tai siihen mennessä toteutettavista ominaisuuksista.

Ylläpidollisessa kehityksessä toteutettavia ominaisuuksia

 • Korppi-Optima-rajapintaan liittyvää loppuhiontaa.
 • Tenttipäivien kopiointitoimintoa ei saada toteutetta elokuuksi muiden (projektin) tehtävien korkean prioriteetin vuoksi. Toimintoon liittyvä suunnitelma on valmiina.
 • Koottujen opintokokonaisuuksien Jore-siirtoon liittyvää viimeistelyä.
 • Lisäksi paljon pienempiä korjauksia ja muutoksia.

Koppari-projektissa toteuttavia ominaisuuksia

Projektissa on elokuussa 2009 avoimen yliopiston suoritusrekisterin toiminnallisuuksien käyttöönotto, johon liittyvät tehtävät on priorisoitu korkeimmalle prioriteetille. Käyttöönotossa otetaan käyttöön seuraavia ominaisuuksia, joista osa on toteutettu pidemmällä aikavälillä. Ominaisuuksia jatkokehitetään myös käyttöönoton jälkeen.

 • Ilmoittautumisen ja opinto-oikeuden välinen päättely- ja maksutietologiikka.
 • Yhteistyöoppilaitoksen ilmoittautumisen mahdollistavat ominaisuudet.
 • Opiskelija, opinto-oikeus ja suoritustietojen lopullinen siirto.
 • Opinto-oikeuden rekisteröintityökalu.
 • Suoritusten rekisteröintityökalu.
 • Opintoihin ilmoittautumislistojen toteuttaminen (avoimen yo:n sihteerit).
 • Opintosuoritusote (avoimen yo:n suoritukset)
 • Tutkintojen kokoamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu. Muut tutkintojen kokoamisen tehtävät joudutaan siirtämään syksylle.