wiki:tyonalla

Version 2 (modified by peheinon, 11 years ago) (diff)

--

Korppi - ParentLinkage?

Huhtikuun päivitykseen mennessä toteutettavia ominaisuuksia

Seuraava lista on vasta alustava, koska asia tarkentuu vasta seuraavien viikkojen aikana.

Peruskehityksessä toteutettavia ominaisuuksia

Koppari-projektissa toteuttavia ominaisuuksia