wiki:tyonalla

Version 17 (modified by peheinon, 10 years ago) (diff)

--

Korppi - ParentLinkage?

Seuraavissa päivityksissä julkaistavia ominaisuuksia

Tällä sivulle on koottu suunnitelma ominaisuuksista, jotka pyritään toteuttamaan seuraavaan päivitykseen mennessä. Sivulle pyritään lisäämään suunnitellut ominaisuudet mahdollisimman varhain, jotta kaikilla olisi jo etukäteen tieto julkaistavista ominaisuuksista. Kehitystyön luonteesta johtuen (esim. odotettua haasteellisempia tehtäviä) sekä priorisoinnin muuttuessa kaikkia listalla olevia ominaisuuksia ei välttämättä saada valmiiksi alkuperäissuunnitelman mukaisesti. Sivua ei siis pidä ottaa "ehdottomana lupauksena".

Elokuun 2009 päivitys - MUOKATTAVANA

Alustava suunnitelma kesäkuun päivityksessä julkaistavista tai siihen mennessä toteutettavista ominaisuuksista.

Ylläpidollisessa kehityksessä toteutettavia ominaisuuksia

  • Korppi-Optima-rajapintaan liittyvää loppuhiontaa
  • Tenttipäivien kopiointitoimintoa ei saada toteutetta elokuuksi muiden tehtävien korkean prioriteeti vuoksi.
  • Lisäksi paljon pienempiä korjauksia ja muutoksia

Koppari-projektissa toteuttavia ominaisuuksia

Projektissa on elokuussa 2009 avoimen yliopiston suoritusrekisterin toiminnallisuuksien käyttöönotto, johon liittyvät tehtävät on priorisoitu korkeimmalle prioriteetille. Käyttöönotossa otetaan käyttöön seuraavia ominaisuuksia. Osaa ominaisuuksista jatkokehitetään käyttöönoton jälkeen.

  • Ilmoittautumisen ja opinto-oikeuden välinen päättely- ja maksutietologiikka
  • Opiskelija, opinto-oikeus ja suoritustietojen siirto.
  • Opintojakson suoritusten rekisteröintityökalu
  • Tutkintojen kokoamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu. Muut tutkintojen kokoamisen tehtävät joudutaan siirtämään syksylle muiden projektin tehtävien suuremman prioriteetin vuoksi.
  • Ilmoittautumislistojen toteuttaminen