wiki:tietoakalenterista
Last modified 12 years ago Last modified on 2007-08-06 17:33:08

Tälle sivulle on kerätty tietoa Korpin kalenterista.

Ole hyvä ja korjaa havaitsemasi virheet ja tarkenna niitä kohtia, jotka mielestäsi kaipaavat tarkennusta.

Tämän sivun asia voitaneen kiteyttää seuraavaan kappaleeseen: Korppi tuottaa tapahtumatiedot käyttäjille dynaamisesti sen mukaan mihin luennoille, kursseille yms. he kuuluvat. Tämän takia kalenterin täyttä toiminnallisuutta ei voida käyttää ulkoisella kalenterilla, jonka tapahtumienkäsittely ei osaa ottaa huomioon tapahtumien taustalla vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi luotaessa tapahtuma, joka tarvitsee tietyn salin pitäisi ulkoisen kalenterin osata hoitaa salinvaraukseen liittyvät toimenpiteet jne.

Korpin kalenteri

Korpissa käyttäjälle näkyvä kalenteri on vain jäävuoren huippu. Vaikka se sisältää samoja toiminnallisuuksia kuin useimmat muutkin kalenterit sen toiminta ajatus on kuitenkin hiukan poikkeava. Tämän takia pelkkä kalenterisovelluksien ominaisuuksien vertaileminen ei anna koko kuvaa kalenterien eroista.

Toiminta ajatus

Monessa kalenterissa lähtöajatus on luonnollisesti käyttäjien tapahtumien hallinnassa ja tarjottu toiminnallisuus pyörii näiden asioiden ympärillä. Korpissa tilanne on käänteinen. Korpin kalenteri on "vain" käyttäjän näkymä tietoihin, jotka muodostetaan suurimmaksi osaksi erilaisista lähteistä tapahtumien (kuten esimerkiksi kurssit ja tentit) sekä niihin liittyvien osallistujatietojen perusteella.

Tämän takia Korpissa käyttäjien kalenteria muokataan useimmiten normaaleista kalenterisovelluksista poiketen. Tapahtumien muuttaminen tapahtuu useimmiten muuttamalla tietoja, joiden perustella käyttäjien näkymiä koostetaan. Tämän takia esimerkiksi synkronointi kännyköihin on osittain yksipuolista, koska esimerkiksi tapahtuman tuhoaminen voi tarkoittaa kahta asiaa. Joko käyttäjä ei vain osallistu tapahtumaan, jolloin muutetaan osallistumistietoja, tai koko tapahtuma halutaan poistaa, jolloin muutokset vaikuttavat kaikkiin tapahtumaan liittyviin käyttäjiin.

(Kesken)

Sähköposti keskustelu asian tiimoilta, jonka perusteella tätä sivua (voi rakentaa) rakennetaan.


Tietysti voidaan sanoa, että synkataan kaikki tuo Korpin kalenteriin. Mutta miksi pitäisi käyttää Korpin kehityspaukkuja sellaiseen bulkkisovellukseen kuin kalenteri, jonka muut ovat jo tehneet riittävän [hyvin].

Siksi ettei se ole bulkkisovellus kuin sen osalta, että se näyttä periaatteessa samalta. Sisäinen tieto on aivan eri, mutta SINÄKÄÄN et näköjään tätä ymmärrä.

Ehkä voit valaista, mitä sisäistä tietoa tarvitaan? Tapahtumaan liittyy aihe, paikka ja aika, ehkä toistuvuus. Mitä muuta?

Tapahtumaan voi liittyä (ja monen käyttäjän tapauksessa) liittyy erilaista oikeustietoa ja joukkoja, joille tapahtuma erinäisistä syistä kuuluu. Lisäksi esimerkiksi kurssien tapauksessa syntyy helposti tilanne, jossa yksi ja sama tapahtuma on monella ihmisellä, ja erilaistenmuutosten täytyy heijastua eri järjestelmiin. Lisäksi esimerkiksi luennon paikan vaihtuminen täytyy näkyä kaikille ihmisille (ja paikan vaihtamista voidaan haluta rajoittaa). Toisaalta vaihdon pitää kulkea salivarausjärjestelmän kautta. Tällainen tiedon kuljettaminen voi osoittautua vaikeaksi ulkoisessa kalenteriratkaisussa. On hyvin todennäköistä, että kaikki samat toiminnallisuus ongelmat mitä synkronoinnin kanssa on kohdattu kohdataan uudelleen ulkoisen kalenterin kanssa.

Ongelmana on se, että kalenteri järjestelmää lähdetään suunnittelemaan kalenterin lähtökohdista ja korpin tapauksessa asiaa on lähdetty ratkomaan vaaditun toiminnallisuuden kautta. Kalenteri sovellukseen varmasti saadaan tiedot korpista, mutta ei luultavasti ole teknisesti mahdollista saada tällaista kalenteri sovellusta kalenteritoiminnan keskipisteeksi vaan se toiminee enemmän heijastuksena muun toiminnan synnyttämästä kalenteritiedosta.

Tietysti meillä kellään tuskin on juuri minkäänlaista mahdollisuutta vaikutta tämän tyyppisiin päätöksiin eikä tämä taida olla kenenkään tähän keskusteluun osallistuneen vika. Kurjaahan se tietysti on jos (ja luultavasti kun) rahaa vedetään vessasta alas.


Ehkä voit valaista, mitä sisäistä tietoa tarvitaan? Tapahtumaan liittyy aihe, paikka ja aika, ehkä toistuvuus. Mitä muuta?

Tapahtumaan liittyy myös se kenelle tapahtuma kuuluu. Ja tämä on se syy miksi Panu ei tykkää Korpin rakenteesta koska tuo poikkeaa oleellissti muun kalenteritiedon rakenteesta.

Tuo kenelle tapahtuma kuuluu, on kuvattu rekursiivisilla ryhmillä jotta tieto on aina ilman päivittämistä ajantasalla. Jos kalenteri on joku muu kuin Korpin kalenteri tämä tarkoittaa tiedon ajantasaistamisen kannalta sitä, että jos joku esim. ilmoittautuu kurssille, niin pitää tutkia, mitä kaikkia tapahtumia on kurssilla ja liittää kaikki nämä tapahtuman ko. henkilön henkilökohtaiseen kalenteriin. Tämä on valtava työmäärä.

Mutta kun nyt kalenteri on Koprissa, niin tuota tietoa ei tarvita ennen kuin henkilä klikkaa kalenteriaan ja silloin haetaan mihin ryhmiin hän kuuluu joislla on tapahtumia.

Onko siis ongelma siinä, että Korpin sisäistä tietoa ei pystytä järkevästi toimittamaan muille järjestelmille niin, että mikään muu järjestelmä sitä osaisi käyttää - ja siksi perustelu sille, että Korpin kalenteri on ainoa vaihtoehto.

Sivuhuomautus: Ongelma on siinä, että ulkopuolinen järjestelmä ei mitä luultavimmin osaa tuottaa yliopiston toiminnan kannalta järkevää tietoa ulospäin. Korpista tapahtuma tietojen saaminen ulos ei ole ongelma.

Tuo edellinen esim., sen takia että se koskee noin 20 tuhatta käyttäjää ja tukkii kaikki tiedossiirtotiet jos toteutetaan muulla tavalla. Tottakai Korpin nykyinenkin systeemi tukkii jos jokainen 20000 käyttäjästä rupeaa synkronoimaankalenterinsa 20 sek välein. 10 min ehkä vielä voisi mennä, mutta sekin on raskasta.


Tarpeita on vaikka miten. Siitähän ei ole kyse, etteikö kalenteritiedon käsittely olisi tärkeä asia Korpissa, vaan siitä, minkä käyttöliittymän kautta sitä katsellaan.

Vuosi sitten ei ollut juurikaan Ajaxia käytössä. Mekin voimme tehdä sitä ja sillä tavalla käyttöliittymät voivat ja pitääkin uudistua.

Sivuhuomautuksena: Kalenteritietojen käsittelyn käyttöliittymällä on väliä, koska iso osa tietojen käsittelystä tapahtuu ns. tapahtumia tuottavassa päässä eikä varsinaisen käyttöliittymän tasolla. Tämän takia normaali kalenteri käyttöliittymä saattaa helposti olla vajavainen monissa yliopistoympäristöön liittyvissä tapahtumienhallintatilanteissa.


Äkkiä katsoen näyttäisi siltä, että henkilökohtainen käyttö (erityisesti kalenterin lukemiseen eri ympäristöissä) hoituu useimpien kohdalta hyvin/paremmin valmiilla tuotteella. Bisnesprosesseihin integroidut ryhmätoiminnot taas vaativat, että tietyissä rooleissa olevat käyttävät Korppi-toiminnallisuuksia kalenteritiedon tuottamiseen. Onko tämä tilanne, jonka kanssa voisi elää.

Siis käyttöliittymänä henkilökohtaisten menojen syöttämiseen käy ihan hyvin joku Outlook tms.

Mutta nekin pitäisi synkronoida Korppiin jos oikeasti halutaan joku päivä että kokouksen ajankohdan voi etsiä ihmisten menojen perusteella. Silloinhan on kysy kuitenkin omasta mielestään "ei-business" käytöstä vaikka Korpin mielestä kaikki kokoukseen osallistuvat ovat "business" käyttäjiä.

Koskaa myös opsikelijoita ja vaikka ylimääräisien luennon paikan etsimistä. Tieto jää vajaaksi jos vain viralliset menot ovat näkösällä.

Siis tähän tietoon toimivin systeemi:

1) Korppi on kalenteritiedon keskusvarastona 2) kaikkien kalenterit on tuonne synkronoitava

käytti mitä tahansa kalenteria. Tulevaisuudessa tämä ei ole ongelma, koska yhä useampi muutaman vuoden sisällä siirtyy mobiilipohjaisia kalentereihin. Sen kautta myös muiden yhteisöjen synkronointi hoituu, eli kalenteri synkronoidaan kahteen eri suuntaan.

3) parannetaan Korpin käyttöliittymää niin ettei tarvitse

edes keskustella muista mahdollisuuksista.

4) ryhmätaphatumat ja salivaraukset tehdään Korpin kautta. 5) ryhmätapahtuman omistaja voi perua muustakin kalenterista, mutta

se pitää vielä vahvistaa nykyisellään Korpissa.

6) En osallistu ryhmätapahtumaan voi laittaa omasta kännykästäkin

"poistamalla" tapahtuman.

Nythän puhutaan kovasta esim. sähköpostin ja kalenterin yhteistyöstä. En millään ymmärrä mitä noilla on tekemistä keskenään? Kun kalenteriin laitetaan tapahtuma, niin tästä tiedotetaan sähköpostilla. Sen enempää ei tarvitse tehdä. Tähän ei vaikuta se että onko SP-järjestelmänä Unix/Windows?.

Tämä mm. on sitä markkinapuhetta, jota ei ole verrattu nähtävästi missään todellisia käyttötapauksia vastaan.

Huonossa järjestelmässä tuo sähköpostissa tullut tieto joudutaan itse siirtämään kalenteriin. Korpissa se on siellä ilman toimenpiteitä. Kokouksen tapauksessa mielellään postissa olevaa linkkiä klikkattaisiin ja sanoittaisiin että osallistuuko kokoukseeen vai ei. Eli tiedetään ajoissa onko päätösvaltaisuus tulossa ja varajäsetkin näkevät että tarviiko valmistautua.

Attachments