wiki:sallitutErikoismerkit
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-12-16 17:23:49

Korppi Wiki

Korpissa sallitut HTML-erikoismerkit ja HTML-tagit

Seuraavia merkintöjä ja tageja voidaan käyttää Korpissa erilaisissa kuvausteksteissä, mm. kurssikuvauksissa. Jos alla olevat muotoilut eivät riitä johonkin käyttötarkoitukseen, ota yhteyttä Korppi-tukeen.

Tagit

Korostusmerkinnät

 • <em>...</em>
 • <strong>...</strong>

Kappalemuotoilut

 • <p>...</p>
 • <div>...</div>
 • <pre>...</pre>
  • Näissä muotoilutageissa sallitaan id-attribuutti. p- ja div-tageissa sallitaan lisäksi align-attribuutti.

Pakotettu rivinvaihto

 • <br />

Linkit

 • <a href="...">...</a>
  • Myös id-, target- ja title-attribuutit sallitaan a-tagissa.

Luettelot

 • <ul><li>...</li><li>...</li></ul>
 • <ol><li>...</li><li>...</li></ol>
  • ul- ja ol-tageissa sallitaan myös id-attribuutti.
 • <dl><dt>...</dt><dd>...</dd></dl>

Nämä muotoilut sallitaan, mutta niiden käyttöä ei suositella:

 • <b>...</b>
 • <i>...</i>
 • <u>...</u>
 • <h1>...</h1>
 • <h2>...</h2>
 • <h3>...</h3>
 • <h4>...</h4>
 • <h5>...</h5>
 • <h6>...</h6>

Kaikissa tapauksissa id-attribuutin arvon tulee alkaa merkkijonolla user_
Eli esimerkiksi <ul id="user_valinnat">...</ul> on sallittu, mutta <ul id="valinnat">...</ul> ei ole.

Erikoismerkit

Seuraavat merkit tulee aina korvata annetulla koodilla, jos ne halutaan näyttää sivulla sellaisenaan:

 • < korvataan koodilla &lt;
 • > korvataan koodilla &gt;
 • & korvataan koodilla &amp;

Seuraavat koodit sallitaan, jotta kuvaustekstien kopiointi muista ohjelmista on helpompaa. Niitä ei kuitenkaan yleisesti kannata käyttää, koska vastaavia kirjaimia voi käyttää suoraankin:

 • &auml; (ä)
 • &Auml; (Ä)
 • &ouml; (ö)
 • &Ouml; (Ö)
 • &quot; (")

Muita sallittuja koodeja

 • &nbsp; (sitova välilyönti, eli välilyönti, jonka kohdalta riviä ei koskaan jaeta; esim. 60&nbsp;euroa)
 • &euro; (euron merkki)
 • &bull; (luettelomerkki)