wiki:rooli
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-01-26 08:47:43

Korppi - ParentLinkage?

Korpin rooli opintohallinnon, opetuksen, ohjauksen ja opiskelun tukijärjestelmänä

Korpin ominaisuudet voidaan jakaa kuvan mukaisesti eri rooleille. Kuvaa on avattu hieman kuvan alta löytyvässä tekstissä.

KorppiLaatuKaavioS.png

Opintohallintohenkilö pystyy tekemään opetuksen aikataulullista suunnittelua Korpin tietoja hyväkseen käyttävällä erillisellä työkalulla ennen varsinaisten opetustoteutusten luomista. Suunnittelun jälkeen opintohallinnon henkilö voi luoda ilmoittautumista varten tarvittavat opintojaksojen (tai opintokokonaisuuksien) toteutukset sekä mahdollisesti niihin liittyvät pienemmät opetustapahtumaryhmät. Edellisen lisäksi avoimen yliopiston opintohallinnon henkilö voi luoda Korppiin opintoihin ilmoittautumiseen liittyviä opintokokonaisuuden ja -jakson toteutumia, jotka voivat sisältää opintomaksujen maksutiedot. Opintohallinnon henkilö voi luoda Korpin kautta opetukseen liittyvät tentit (tai vastaavat kuulustelut). Erilaisten toteutusten tai ryhmien luomisen yhteydessä voidaan tehdä niihin liittyvät salivaraukset samalla kertaa.

Opintojakson (tai opintokokonaisuuden) ilmoittautumista varten luotu toteutus voidaan antaa opettajalle opetuksen opintohallinnon tueksi. Opetukseen liittyvät opetusryhmät on mahdollista tehdä opetuksen tarpeiden mukaisesti ja ne liitetään osaksi opettajan kalenteria. Opetukseen liittyvä tiedotus voidaan hoitaa Korpin sähköpostilistojen (esim. ryhmäkohtaisia) avulla. Jos opetus toteutetaan verkkokurssina, voidaan ilmoittautuneet opiskelijat siirtää Korpista Optima-oppimisympäristöön. Korpissa on mahdollista toteuttaa opetukseen liittyvät palautekyselyt. Kyselyjä voidaan tehdä myös etukäteen esimerkiksi pohjatietojen selvittämiseksi. Kyselyjä voidaan käyttää myös täysin irrallisina opetuksesta opintohallinnon tarpeiden mukaan. Korppi antaa opettajalle mahdollisuuden arvioida opiskelijoiden suorituksia (myös osina). Arvostellut suoritukset välitetään rajapinnan kautta automaattisesti suoritusrekistereihin.

Korppi antaa opiskelijalle mahdollisuuden laitosten ja tiedekuntien opetusvalikoiman (jaksojen ja opintokokonaisuuksien toteutukset) seurantaan. Opiskelijat voivat ilmoittautua opetukseen tai sen ryhmiin Korpin kautta. Ilmoittautumisiin liittyvät opetustapahtumien tiedot viedään opiskelijan Korpista löytyvään kalenteriin. Opintohallintohenkilöiden näkökulmasta ilmoittautuminen antaa mahdollisuuden tarkkailla esimerkiksi tilojen riittävyyttä. Avoimen yliopiston opiskelijoille luodaan ilmoittautumisen yhteydessä opintoihin liittyvät maksutiedot. Opiskelija voi lisätä kalenteriin myös omia tapahtumiaan. Vastaavasti opiskelijat voivat myös ilmoittautua opintoihin liittyviin tentteihin. Lisäksi jatko-opiskelijat voivat ilmoittautua jatko-opintoihinsa Korpissa.

Opiskelija voi seurata (opintojakson toteutustavasta riippuen) jakson suorituksen edistymistä ja hän näkee opettajan antaman arvioinnin opintojaksoon tai sen osaan liittyen. Opiskelija saa kokonaiskuvan opintojensa etenemisestä Korpista löytyvästä suoritusotteesta (opintorekisteristä tuotettu) sekä opintojensa aluksi tekemästään eHopsista. Opiskelijan tekemät suoritukset kirjautuvat eHopsiin ”toteuttaen” tehtyä opintosuunnitelmaa. Laitosten opinnäytteiden aiheet on mahdollista viedä Korppiin, joten opiskelija voi valita itselleen soveltuvan opinnäytteen. Ohjaajan ja opiskelijan on mahdollista kirjata ja seurata opinnäytteen edistymistä Korpista käsin.

Attachments