wiki:reportCopyMacro
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-04-21 11:57:26

Korppi - ParentLinkage?

Korpin kurssiraportin kopioiminen Exceliin

Luo kurssista raportti, jonka jälkeen paina Ctrl+a (valitse kaikki) ja Ctrl+c (Kopioi). Tämän jälkeen valitse haluamasi kohta Excelissä ja valitse valikosta Edit -> Paste Special -> Text. Jos käytät ominaisuutta useammin, voit tehdä Exceliin makron, joka hoitaa tämän automaattisesti.

Sub OtaDataLeikepoydalta()
'
' OtaDataLeikepoydalta Macro
' Macro recorded 14.12.2008 by Vesa Lappalainen
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+k
'
Sheets("sdata").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Text", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
End Sub