wiki:opiskelusipuunmuutokset
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-03-03 09:07:20

Opiskelusi –kohdan puun käytettävyysparannukset

3.3.2009

Tässä dokumentissa esitetään suunnitelma Merja Ruuskan ja Salla Kalermon suunnittelemista käytettävyysparannuksista Korppi-opintotietojärjestelmään niiltä osin kuin muutokset on järkevää toteuttaa huhtikuun päivitykseen mennessä. Parannukset kohdistuvat vasemman reunan navigointipuuhun erityisesti Opiskelusi-kohtaan sekä sen alla oleviin kohtiin. Lisäksi mukana on esitys Opiskelusi-kohdasta avautuvasta koostesivusta sekä kommentointia myös joidenkin muiden opiskelusi-kohdan alla olevien sivujen rakenteesta. Mukana on myös muutamia muita, kuin Opiskelusi-kohdan alla olevia, vasemman reunan puuta koskevia parannusehdotuksia.

Opiskelusi-sivu

Opiskelusi-kohdasta avautuu koostesivu, jossa näkyy meneillään olevat kurssit ja tulevat tentit, joihin opiskelija on Korpin kautta ilmoittautunut. Lisäksi sivulla on ilmoittautumiseen johtavat linkit sekä linkit opinto-otteeseen ja opetusohjelman hakuun.

Kuva 1. Opiskelusi-kohta. Kurssit-kohdassa näkyy esimerkissä sama kurssi useampaan kertaan. Näin ei tietenkään oikeassa toteutuksessa olisi. LAITETTAVA UUSI KUVA

Kurssit

Meneillään olevat, suoritetut ja vanhentuneet –kurssit näyttävät sivut ovat samankaltaiset kuin aikaisemminkin. Välilehtien järjestys on muutettu. Aikaisemmin järjestys oli: Meneillään olevat, Vanhentuneet, Suoritetut. Nyt se on: Meneillään olevat, Suoritetut, Vanhentuneet. Tarkoitus olisi, että Suoritetut –välilehdellä näkyisi tulevaisuudessa kaikki opiskelijan suorittamat kurssit, myös ne, joista ei ole annettu suoritusta Korpin kautta (toisin kuin tällä hetkellä).

Kuva 2. Kurssit-kohta.

Tentit

Tentit-kohdan puu on jaoteltu samankaltaisesti kuin esimerkiksi Kurssit-kohta. Puusta löytyy ilmoittautumislinkki sekä linkki tuleviin tentteihin ja vanhentuneisiin tentteihin. Tentit-kohdasta klikattaessa aukeaa Tulevat tentit –kohta, jossa näkyy tentit, joihin opiskelija on ilmoittautunut. Vanhentuneet tentit –sivulla näkyy vanhentuneet tentit, joihin opiskelija on ilmoittautunut. Vanhentuneet –termin sijaista voitaisiin puhua myös menneistä tenteistä (tulevat vs. menneet).

Kuva 3. Tentit-kohta.

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuudet-kohdassa on tarkoitus näyttää opintokokonaisuudet, jotka opiskelijalla on tekeillä sekä suoritetut ja vanhentuneet opintokokonaisuudet. Tällä hetkellä toiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu loppuun asti.

Meneillään olevat opintokokonaisuudet –kohdasta opiskelija pääsee myös opintokokonaisuuden kokoamiseen, jos opintokokonaisuuden kursseja on suoritettu riittävä määrä ja mikäli opintokokonaisuuden tarjoava organisaatio käyttää opintokokonaisuuden kokoamistoimintoa Korpissa.

Kuva 4. Opintokokonaisuudet-kohta.

Opinto-ote

Opinto-ote –kohdan alla puussa näytetään linkkinä kaikki opinto-otteet, joita opiskelijalta löytyy. Näitä voi olla suomenkielinen opinto-ote, englannin kielinen opinto-ote sekä avoimen yliopiston opinto-ote.

Opinnäytteet

Opinnäytteet –sivu pitäisi järjestää puun kaltaisesti. Tällä hetkellä linkit löytyvät sivulta epäloogisesti järjestettyinä.

Kuva 5. Opinnäytteet-kohta.

Opintojen suunnittelu

Koska Jyväskylän yliopistossa puhutaan yleisesti eHOPSista, on opintosuunnitelmat –termin sijaan puuhun vaihdettu termi eHOPSit. Toinen vaihtoehto olisi, että eHOPS-termi tulisi puuhun Opintojen suunnittelu –kohdan tilalle.

Opintojen suunnittelu –kohdan alta vasemman reunan puusta on siirretty kaikki ohjaajan toiminnot Opetuksesi –kohdan alle. (ks. kappale eHOPS-ohjaus)

Opintojen suunnittelu –kohta oli aikaisemmin vasemman reunan puussa omana pääkohtanaan, mutta on siirretty nyt Opiskelusi-kohdan alle, koska se sinne loogisesti kuuluu.

Kuva 7. Opintojen suunnittelu –kohta.

Viestintä

Viestintään liittyvät toiminnot ilmoitustaulu ja postilistat on siirretty vasemman reunan puussa Viestintä-kohdan alle. Aikaisemmin puussa oli erillinen kohta Ilmoitustaulu. Postilistat-kohta taas löytyi Henkilötiedot-kohdan alta.

Kuva 8. Viestintä-kohta.

eHOPS-ohjaus

Osa opintosuunnitelmien ohjaajien toiminnoista löytyi aikaisemmin vasemman reunan navigointipuusta Opetuksesi > Ohjauksesi > eHOPS-ohjaus –kohdan alta ja osa Opintojen suunnittelu –kohdan alta. Koska Opintojen suunnittelu –kohta on nyt siirretty Opiskelusi –kohdan alle, oli loogista siirtää sen alle sijoitetut toiminnot samaan paikkaan, josta muutkin opintosuunnitelmien ohjaukseen liittyvät toiminnot löytyvät eli Opetuksesi > Ohjauksesi > eHOPS-ohjaus –kohtaan. Sen onko ohjaus opetuksen alle kuuluvaa toimintaa voi kyseenalaistaa. Toinen mahdollisuus olisi, että Ohjauksesi-kohta olisi Opetuksesi-kohdan kanssa rinnakkainen.

Aiemmin Opintojen suunnittelu –kohdassa olleet toiminnot oli nimetty termeillä Opintoneuvoja, Hyväksyjä ja Raportit. Opintoneuvoja- ja hyväksyjä –kohdista aukesi samannäköinen sivu: toiselta voi hakea sekä suunnitteilla että aktiivinen –tilassa olevia hopseja, toiselta ainoastaan aktiivisia. Termit on nyt muutettu muotoon Hopsien haku, Aktiivisten hopsien haku ja eHOPS-tilastoja.

Kuva 9. eHOPS-ohjaus-kohta.

Attachments