wiki:korppi08-09
Last modified 3 years ago Last modified on 2016-02-16 15:59:49

Korppi-päivitykset

Joulukuun 2009 toisen korjauspäivityksen muutokset - 16.12.2009

Joulukuun aiempien päivitysten jälkeen ilmenneitä ongelmia korjattiin 16.12.2009.

 • Suoritusten PDF-tulosteessa ("tenttituloslistassa") näytetään myös korotetut suoritukset.
 • Em. tenttituloslistassa fonttikoot ja rivivälit ovat pienempiä, jotta lista näyttää tulostettuna paremmalta.
 • HTML-elementissä a sallitaan linkille title-attribuutti. Ks. sallitut HTML-merkit ja HTML-tagit -sivu.

Joulukuun 2009 korjauspäivityksen muutokset - 11.12.2009

Joulukuun päivityksen jälkeen ilmenneitä ongelmia korjattiin 11.12.2009.

 • Salikalenterien muodostaminen PDF-dokumentiksi toimii taas.
 • Suoritusten PDF-tulosteessa ("tenttituloslistassa") ei enää virheellisesti näytetä hylättyjä. Myös päivämäärät ja lukumäärät huomioidaan oikein.
 • Tietyiltä kielikeskuksen järjestämiltä kursseilta voidaan taas lähettää opintosuoritusrekisteriin TT- ja HT-arvosteltuja suorituksia.

Joulukuun 2009 päivityksen muutokset - 9.12.2009

Korppia päivitetään keskiviikkona 9.12.2009. Päivityksessä otetaan käyttöön seuraavat ominaisuudet:

 • Tenttitarrojen tulostaminen on uudistettu kokonaan. Uusien PDF-muotoisten tenttitarrojen on tarkoitus korvata kokonaan vanhat "Word-muotoiset" (RTF-muotoiset) tenttitarrat. Vanhoissa tarroissa oli ongelmia mm. tarrojen asettelun vuoksi. Kaikki uuteen ominaisuuteen liittyvät kommentit ovat tervetulleita!
  • Uusi toiminto näkyy linkkinä Lataa tarrat entisen ominaisuuden alapuolella.
  • Vanha Tee tarratiedosto -toiminto poistetaan helmikuun päivityksessä siinä esiintyvien ongelmien vuoksi!
 • Kurssikuvauksissa käytettäviä HTML-muotoilukoodeja on rajoitettu. Rajoituksen tarkoituksena on varmistaa, ettei virheellisten muotoilukoodien käyttö sotke kurssisivujen rakennetta tai aiheuta tietoturvaongelmia. Kaikki yleisimmin käytetyt HTML-muotoilut ovat edelleen sallittuja ja toimivat entiseen tapaan. Jos kurssikuvauksissa on käytetty muita kuin sallittuja muotoiluja, ne näytetään käyttäjille tekstimuodossa. Tällöin kurssikuvausta tulee muuttaa siten, että kielletyt muotoilut poistetaan tai korvataan sallituilla. Sallitut muotoilukoodit on listattu sivulla https://trac.cc.jyu.fi/projects/korppi/wiki/sallitutErikoismerkit.
 • Opettajien arvostelemien ja rekisteriin lähettämien suoritusten lähetystoiminto on uudistettu kokonaan. Toiminnolla siirretään suorituksia sekä Joreen että avoimen yliopiston Korpin sisällä olevaan rekisteriin (ARKO). Opiskelijan suoritukset siirretään rekisteriin hänen opinto-oikeuksiensa mukaisesti. Esimerkiksi avoimen yliopiston kurssilla oleva läsnäoleva yo:n opiskelijan suoritus siirretään myös JOREen. Siirtorajapinnassa on ollut ongelmia ja uudistuksella saadaan lisää toimintavarmuutta suoritusten siirtoihin.
 • Opettajien Korpissa arvostelemien ja rekisteriin lähettämien suoritusten hakutoiminto saatiin valmiiksi. Toiminto toteutettiin "jäljittämään" rekisteriin (syystä tai toisesta) siirtymättömiä suorituksia. Toimintoa voivat käyttää tällä hetkellä vain avoimen yliopiston sihteerit, mutta kuulemme mielellämme myös muiden tarpeista kyseiselle toiminnolle.
 • Rajapinta laskutietojen siirtämiseksi SAPiin saatiin valmiiksi. Rajapintaa käyttää alkuvaiheessa vain avoin yliopisto, mutta tutkimme kevään 2010 aikana mahdollisuutta laajentaa rajapintaa sekä laskutustoimintoja myös muiden laitosten tarpeisiin.
 • Opiskelijakohtaiseen suorituslistaukseen (henkilötietojen opintosuoritukset-välilehti) tuli pieniä parannuksia:
  • Osakurssien suoritusten yhteyteen on lisätty osakurssiin liittyvä kirjauspäivämäärä.
  • Sivun loppuun on lisätty selventäviä tietoja mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.
 • Ns. arvosteluwelho poistettiin käytöstä siinä olleiden vikojen sekä vähäisen käytön vuoksi.
 • Henkilökuntaan kuuluvien osalta toteutetaan seuraavat muutokset:
  • Istunnon aikarajaa pidennetään puolen tunnin oletuksesta yhteen tuntiin. Näin mm. pitkän viestinkirjoituksen jälkeen istunto pysyy edelleen voimassa, eikä pyydä sisäänkirjautumista.
  • Henkilön muuttuneet etunimet ja sukunimi päivitetään Korppiin THK:n käyttäjätunnusrekisteristä kerran vuorokaudessa, jonne tieto tuodaan yliopiston henkilöstörekisteristä.
  • Henkilön julkinen, vahvistettu jyu.fi-sähköpostiosoite päivitetään Korppiin THK:n käyttäjärekisteristä pienellä viiveellä, mikäli henkilöllä on Korpissa ennestään täsmälleen yksi jyu.fi-muotoinen sähköpostiosoite henkilötiedoissaan käytössä. Päivityksestä lähetetään henkilölle ilmoitustauluviesti Korppiin.
 • Lisäksi on tehty pienempiä muutoksia mm. seuraaviin asioihin:
  • Avoimen yliopiston suoritusotteeseen on lisätty valinta, jolla sihteeri saa tulostettua suoritusotteen opintokokonaisuus tai oppiainekohtaisesti. Lisäksi tehtiin muutama pieni ulkoasullinen korjaus.
  • Henkilökohtaisille tapahtumille voi nyt asettaa oman taustavärin. Asetus löytyy kohdasta Asetukset -> Kalenteriasetukset -> Värikartta.

Muuta huomioitavaa:

 • Salaamaton HTTP-mobiili-Korppi on poistettu vähäisen käytön takia. Salattua yhteyttä käyttävä mobiili-Korppi on edelleen käytettävissä.
 • Tenttipäivien kopiointiin liittyvää toimintoa emme pystyneet toteuttamaan tässäkään työjaksossa :-( Työjakson aikana koettiin muutama yllätys, joiden vuoksi jouduimme priorisoimaan työlistaamme uudelleen. Tehtävä on kuitenkin edelleen työlistan kärkipäässä.

Lokakuun 2009 päivityksen muutokset - 14.10.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 14.10.2009. Päivityksessä otettiin käyttöön seuraava ominaisuus:

 • Opiskelijan suorituslistaus sihteerien ja opettajien käyttöön. Listalle poimitaan kaikki Korpin tiedossa olevat suoritukset (Korpissa arvostellut suoritukset ja osasuoritukset, avoimen yliopiston suoritukset ja yliopiston suoritukset) yhteen paikkaan. Toiminto on Opintosuoritukset-välilehdeltä opiskelijan henkilötiedoissa.

Muita toteutettuja muutoksia ja korjauksia:

 • Kalenterissa päällekkäiset ja ns. nollamittaiset tapahtumat käsitellään joustavammin kuin aiemmin.
 • Vanhanmuotoiset avoimen yliopiston opinto-oikeustiedot ja opintosuoritusotteet eivät enää ole näkyvillä.
 • Paljon pieniä korjauksia ja muutoksia tekniikassa sekä esitettävissä teksteissä mm. kurssi-ilmoittautumisessa ja suoritusten tallentamisessa.

Syyskuun 2009 päivityksen muutokset - 9.9.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 9.9.2009. Päivityksessä täydennetään avoimen yliopiston suoritusrekisterin toimintoja. Elokuun päivitysten jälkeen ilmenneitä virheitä on korjattu edelleen, mm. opiskelijan kurssin opetusryhmään lisäämistoiminnossa olleita virheitä on korjattu.

Elokuun 2009 korjauspäivityksen muutokset - 25.8.2009

Korppia päivitettiin tiistaina 25.8.2009. Päivityksessä korjattiin muutamia edellisten päivitysten jälkeen huomattuja kriittisiä ongelmia, mm. kurssin opetusryhmiin opiskelijoiden ilmoittaminen.

Elokuun 2009 korjauspäivityksen muutokset - 19.8.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 19.8.2009. Päivityksessä korjattiin muutamia edellisten päivitysten jälkeen huomattuja kriittisiä ongelmia mm. avoimen yliopiston suoritusten käsittelyn ja opintosuoritusotteiden osalta.

Elokuun 2009 korjauspäivityksen muutokset - 13.8.2009

Korppia päivitettiin torstaina 13.8.2009. Korjauspäivitys liittyi pääosin avoimen yliopiston rekisteritoiminnallisuuksien käyttöönottoon, mutta samalla korjattiin jonkin verran myös muita Korpin toimintoja.

Elokuun 2009 päivityksen muutokset - 5.8.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 5.8.2009. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Päivityksessä otettiin käyttöön seuraavat avoimen yliopiston suoritusrekisterin toiminnot:
  • Avoimen yliopiston opiskelijan ilmoittautumiseen ja opinto-oikeuden muodostumiseen liittyviä ominaisuuksia.
  • Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen ilmoittautumisen mahdollistavia ominaisuuksia.
  • Opiskelija-, opinto-oikeus- ja suoritustietojen lopullinen siirto avoimen rekistereistä Korppiin.
  • Opinto-oikeuksien rekisteröintityökalut.
  • Suoritusten rekisteröintityökalut.
  • Ilmoittautumislistojen toteuttaminen avoimen yliopiston sihteereiden käyttöön.
  • Opintosuoritusote avoimen yliopiston suorituksille.
 • Muita Korpissa toteutettuja muutoksia:
  • Kursseille on nyt mahdollista asettaa jonotuskäytännöksi "Vaihto-opiskelijat etusijalle". Mikäli tämä jonotus on kurssilla käytössä, pääsevät etusijalle muihin opiskelijoihin verrattuna opiskelijat, joilla on vaihto-opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistossa.
  • Lisäksi muita arvostelufunktioihin ja jonotuksiin liittyviä aputyökaluja on toteutettu aiemmin esitettyjen ideoiden pohjalta.
  • Tenttipäivien kopiointitoimintoa ei saada toteutettua elokuuksi muiden (lähinnä Koppari-projektin) tehtävien korkean prioriteetin vuoksi. Ominaisuus on kuitenkin suunniteltu ja pyritään nostamaan tehtävälistalle mahdollisimman pian.
  • Pienempiä korjauksia ja muutoksia:
   • Korppi-Optima-rajapintaan liittyvää loppuhiontaa.
   • Koottujen opintokokonaisuuksien Jore-siirtoon liittyvää viimeistelyä.
   • Opiskelijan henkilötiedoissa näkyvässä Muut opinto-oikeudet -kohdassa olleet virheelliset tulkinnat on korjattu oikeiksi.

Kesäkuun 2009 päivityksen muutokset - 10.6.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 10.6.2009. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Wanha warausten tekemiseen käytetty Sali-liittymä poistuu käytöstä. Kyseinen liittymä on aiheuttanut epämääräisiä ongelmia salivaraustietoihin, eikä liittymän kehitykseen ole enää haluttu panostaa resursseja. Liittymä poistetaan siten käytöstä wanhentuneena. Tietohallintokeskus järjestää tarvittaessa täsmäkoulutusta varausliittymien käytöstä. Kerää vähintään 5 osallistujaa ja ota yhteyttä osoitteeseen korppi-koulutus@….
 • Korppi-asioiden tiedotussivu on osoitteessa https://trac.cc.jyu.fi/projects/korppi/wiki. Sivulla on tietoa mm. Korpissa tekeillä olevista asioista sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
 • Uudistettu Korppi-Optima-rajapinta ryhmäläisten siirtoon otetaan pilottikäyttöön.
 • Avoimen yliopiston opinto-oikeuksien rekisteröintitoiminto on testikäytössä, ja se tulee laajempaan käyttöön elokuussa avoimen yo:n suoritusrekisterin käyttöönoton yhteydessä.
 • Pienempiä korjauksia ja muutoksia:
  • Pääsiäisloman ajankohta on keväällä 2010 poikkeuksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Korpissa uusien opetustapahtumien luonnissa on mahdollista ohittaa lomapäivät, mutta vuoden 2010 pääsiäisloman ajankohta oli Korpissa väärin. Tämä ongelma on nyt korjattu. Mikäli olet jo ehtinyt luoda opetustapahtumia keväälle 2010, ei korjaus niihin auta. Siksi kevätkursseille pääsiäisen aikaan merkatut tapahtumat kannattaakin tarkistaa ja tarvittaessa korjata käsin oikeille päivämäärille.
 • Tenttipäivien kopiointia ja tutkinnon kokoamistoimintoa emme ennakkotiedoista huolimatta saaneet kehitettyä, koska työlistalle nousi muita kiireellisempiä tehtäviä.

Huhtikuun 2009 päivityksen muutokset - 1.4.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 1.4.2009. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Laitoksen opetusohjelmat voidaan pyynnöstä kopioida seuraavalle lukuvuodelle. Nyt ja jatkossa kopioidaan myös arvostelufunktiot. Jos joidenkin kurssitietojen ei haluta kopioituvan, nämä tulee yksilöidä tarkasti pyynnössä Korppi-tuelle (korppi@…). Oletuksena kopioidaan kaikki kurssien ja osakurssien tiedot.
 • Korpin vasemman reunan navigointipuuta on paranneltu ja yhtenäistetty erityisesti opiskelijaoksan osalta. Mm. Opiskelusi- ja Opetuksesi-linkit on muutettu persoonattomaan Opinnot- ja Opetus-muotoon muiden navigointipuun linkkien tapaan. Opintojen suunnittelu -kohta on siirretty Opinnot-kohdan alle.
  • Opinnot-kohtaan on lisätty uusi etusivu helpottamaan kokonaiskuvan saamista meneillään olevista ja tulevista opinnoista. Päättyneet kurssit ja opintokokonaisuudet eivät etusivulla näy. Kurssien ja tenttien lisäksi etusivulla esitetään linkit kurssihakuun ja tentti-ilmoittautumiseen.
  • Opinnot > Tentit -kohdassa tentit jaetaan tuleviin ja menneisiin. Tentin statuksella ei ole enää merkitystä.
  • Navigointiin on lisätty Viestintä -kohta, jonka alla on Ilmoitustaulu sekä Postilistat.
  • Uudistettua käyttöliittymää oli mahdollista päästä testaamaan etukäteen. Kiitos kaikille testaajille ja kommentoijille! Joitakin muutoksia on palautteen perusteella jo tehty ja lisää tullaan tekemään myöhemmin. Palautetta muutoksesta voitte antaa edelleen Korpin palautelomakkeen kautta.
 • JY-opiskelijoiden läsnäolotiedot (lukuvuosi-ilmoittautumiset) näytetään henkilölle itselleen sekä henkilötietojen tarkastelusivujen kautta sihteereille.
 • Kehittynyt henkilöhaku otetaan käyttöön henkilötietojen perushakujen rinnalle.
 • Avoimen yliopiston sihteerien käyttöön on julkaistu avoimen yliopiston opiskelijoiden opinto-oikeuksien hakutyökalu. Työkalussa on tässä vaiheessa vain testiluontoista opinto-oikeustietoa ja työkalu löytyy omalta välilehdeltään henkilötietojen hakutyökalun yhteydestä. Uusi työkalu on osa avoimen yliopiston suoritusrekisteritoiminnallisuuksien siirtoa Korppiin.
 • Helmikuussa julkaistuun opintokokonaisuuden kokoamistoimintoon on tehty korjauksia. Esimerkiksi hyväksyjälle lähtee nyt viesti, kun tarkastaja lähettää kokonaisuuden eteenpäin hyväksyttäväksi.
 • Tutkinnon kokoamistoiminnosta on kehitetty esittelyversio, josta tullaan kysymään kommentteja käyttäjiltä. Lopullisen toimivan versio valmistumisaikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa.
 • Pienempiä korjauksia ja muutoksia:
  • Kurssin opetusryhmien tapahtumiin opiskelijana ja ohjaajana ilmoittautumisen käyttöliittymää on paranneltu.
  • Uusien luotujen tenttien nimi ei ole enää pelkästään "Tentti", vaan nimessä on mukana myös tenttipäivämäärä kuten aiemminkin.
  • Salivarausraportteihin lisättiin kenttiä, mm. organisaatiotiedot tarkemmin sekä salivarauksen kesto minuutteina.
  • Synkronoitaessa tai jotenkin muuten käyttäjän kalenteriin ilmestyvät "nollamittaiset" tapahtumat näytetään kalenterissa.

Helmikuun 2009 päivityksen muutokset - 4.2.2009

Korppia päivitettiin keskiviikkona 4.2.2009. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Päivityksessä julkaistaan hieman riisuttu versio opintokokonaisuuksien kokoamistoiminnosta, jonka avulla kokoaminen on mahdollista suorittaa sähköisesti Korpin kautta. Opiskelija lähettää eHopsin kautta pyynnön opintokokonaisuuden kokoamisesta, jonka organisaatiolle määritellyt tarkastajat ja hyväksyjät käsittelevät. Tietohallintokeskus järjestää koulutuksia ominaisuuden käytöstä henkilökunnalla helmikuusta alkaen. Koulutuksien aikataulut löytyvät myöhemmin henkilöstökoulutussivuilta. Laitokset ja tiedekunnat tiedottavat ja ohjaavat opiskelijoita opintokokonaisuuksien kokoamistoiminnon käyttöönotossa. Seuraavat toiminnot ovat opintokokonaisuuksien kokoamistoiminnossa käytettävissä:
  • Opiskelijan on mahdollista lähettää kokonaisuuden kokoamispyyntö Korpin kautta.
  • Listaus omista Korpin kautta koottavaksi lähetetyistä ja kootuista kokonaisuuksista opiskelijalle.
  • Listaus koottavaksi lähetetyistä opintokokonaisuuksista kokonaisuuksien käsittelijöille.
  • Käyttöliittymä opintokokonaisuuden käsittelijöille kokonaisuuden tarkastamiseen ja hyväksymiseen.
  • Opintokokonaisuuden suorituksen välittäminen opintorekisteriin.
 • Muita julkaistavia ominaisuuksia ja korjauksia:
  • Opetustapahtumien muokkauksessa on nyt mahdollista siirtää ja kopioida tapahtumia yhdellä kertaa siten, että tapahtumat siirtyvät ajallisesti halutun määrän viikkoja tai päiviä eteen- tai taaksepäin.
  • Salivarausten hintatietojen muuttaminen jälkikäteen on mahdollista. Jos käyttäjällä on oikeus hintatietojen vahvistamiseen, pääsee hän tähän toimintoon tapahtuman tiedot näyttävältä sivulta sekä taulukkomuotoisista salivarausraporteista. Lisäksi hintojen vahvistamiseen oikeutetut käyttäjät saavat sähköpostiinsa viestin, jos varaukseen liittyvän tapahtuman aikaa on lyhennetty. Jos käyttäjä ei halua näitä viestejä sähköpostiinsa, hän saa estettyä niiden lähettämisen salivaraustoiminnon asetuksista.
  • Korpin sähköpostilistoille lisätään sallituiksi lähettäjiksi kaikki listan jäsenten sähköpostiosoitealiakset riippumatta siitä, onko niitä tallennettu sähköpostiosoitteiksi Korppiin kyseiselle henkilölle. Täten tammikuun alussa kaikille käyttäjille Korppiin lisätyt ylimääräiset sähköpostiosoitemuodot poistetaan, jotta ne eivät aiheuta informaatioähkyä Korpissa näkyessään.
  • Kurssin opettajaetusivulla on kunkin lomakkeen otsikon yhteydessä linkki raporttiin, josta saadaan näkyviin kurssiraporttina lomakkeen kaikki kentät arvoineen.
  • Korppia vaivannut, erityisesti kirjautumisen yhteydessä esiintynyt hitausongelma on korjattu.
  • Paljon pieniä korjauksia, jotka eivät välttämättä näy käyttäjille.

Joulukuun 2008 päivityksen muutokset - 3.12.2008

Korppia päivitettiin keskiviikkona 3.12.2008. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Opiskelijoiden tentti-ilmoittautumiseen on tehty suuri muutos. Koko tentti-ilmoittautumisen prosessi on uudistettu käyttöliittymää myöten. Uudessa käyttöliittymässä tenttiin liittyvät tiedot (kirjallisuus, viesti tentaattorille) annetaan ennen tenttiin ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautumiseen on liitetty myös läsnäoloon ja opinto-oikeuden voimassaoloon (avoin yo) liittyvä tarkistus. Ilmoittautuminen ei onnistu, ellei opiskelija ole läsnäoleva tai hänellä ei ole opinto-oikeutta (avoin yo) kyseiseen kurssiin.
 • Tentti-ilmoittautumisen uudistuksen vaikutukset näkyvät myös opettajille ja sihteereille. Erilaisiin tenttilistoihin ja raportteihin on lisätty uudessa ilmoittautumisessa mukaan tulleiden kenttien tietoja.
 • Opetustapahtumien luomisen ja muokkauksen (sihteerit ja opettajat) aiemmin uudistettu käyttöliittymä otetaan oletuskäyttöliittymäksi. Jos käyttöliittymän käyttö ei ole tuttua, kannattaa hakeutua tietohallintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin. Vanha käyttöliittymä jää vielä (siirtymäajaksi) käyttöön, mutta nyt kannattaa aloittaa uuden käyttöliittymän käyttäminen.
 • Organisaatioiden hallintasivuun (sihteerit) on tehty suuria muutoksia. Sivulle on toteutettu hakutoiminto, jolla oikean organisaation saa tarkasteltavakseen aiempaa helpommin.
 • Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja osaopintojaksojen haku (sihteerit) ja muokkausnäkymä on uudistettu kokonaan. Käyttöliittymiä on selkiytetty mm. erottamalla hakusivu muokkausivusta sekä erottelemalla (ja yhdistämällä) toiminnot eri välilehdille.
 • Avoimen yliopiston rekisterin (sihteerit) perustietoja (kunnat, maakunnat, yhteistyöoppilaitokset jne.) päivitetään Korpin vastaaviin tietorakenteisiin.
 • Muutamia korjauksia lokakuussa julkaistussa kalenterissa ilmenneisiin ongelmiin.
 • Muita mainitsemisen arvoisia pieniä muutoksia ja korjauksia:
  • Opintokokonaisuuden ja jakson toteutukseen (eli kurssille) voidaan antaa oma laajuus toteutuskohtaisesti.
  • Tarkastus- ja hyväksymisoikeuksien hallinta myöhemmin julkaistavaan opintokokonaisuuksien kokoamistoimintoon liittyen tulee näkyviin.
  • Mikäli henkilötietojen tarkastelussa on tarkastelijalla kurssiin vähintään tuntiopettajaoikeus, näytetään linkki kurssin opettajaetusivulle eikä kurssin yleiset tiedot esittävälle sivulle.
  • Osakursseja käsitellään nyt yhteneväisesti kurssien kanssa. Useimmista kurssi- ja osakurssihauista on poistettu turha "Myös osakurssit" -valintaruutu.
  • Opinnäytteen tapahtuman yhteydessä lähetettyyn sähköpostiin liitetään helppo linkki, jota klikkaamalla päästään antamaan uusi tapahtuma opinnäytteeseen.
  • Korpin sisäisiä teknisiä muutoksia ja parannuksia.

Lokakuun 2008 päivityksen muutokset - 1.10.2008

Korppia päivitettiin keskiviikkona 1.10.2008. Päivityksessä julkaistiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Tenttihaun käyttöliittymä on uudistettu. Käyttöliittymä muistuttaa elokuussa julkaistua kurssihaun käyttöliittymää. Käyttöliittymäuudistusten tavoitteena on ollut tärkeiden perustoimintojen selkeyttäminen.
 • Kalenteri on uudistettu täysin teknisiltä pohjaratkaisuiltaan ja samassa yhteydessä on korjattu vanhassa kalenterissa esiintyneitä vikoja. Käyttäjille näkyvät muutokset ovat mm. seuraavia.
  • Päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosikalentereiden ulkoasua on yhtenäistetty.
  • Samanaikaisten tapahtumien esitystä päivä- ja viikkokalentereissa on tehty selkeämmäksi.
  • Kalenteriin on lisätty uutena näkymänä tapahtumalista, jossa voi tarkastella tietyn aikavälin tapahtumia.
  • Lisätty uusi kalenterityyppi, organisaation kalenteri.
 • Kalenterin synkronoinnista (esim. puhelimiin) on korjattu useita pieniä käyttäjien raportoimia vikoja.
 • Korpin ja Plonen välinen kurssi-www-sivustojen luomiseen käytettävä rajapinta tulee pilottikäyttöön. Rajapinnalla voidaan luoda Korpissa olevalle kurssille kurssisivusto miltei automaattisesti. Rajapinnan laajemmasta käyttöönotosta päätetään piloteissa saatujen kokemusten perusteella. Lisätietoja osoitteessa https://webapps.jyu.fi/koppa
 • Opettajien ja sihteerien käyttöön tulee opintojaksojen ja kokonaisuuksien kopiointityökalu, jolla pyritään nopeuttamaan samankaltaisten kurssien tekemistä. Työkalu löytyy päivityksen jälkeen kurssin vasemman reunan navigoinnista kohdasta "Kopiointi (uusi)".
 • Organisaatioille otetaan käyttöön status, jonka avulla mm. vanhoja organisaatioida voidaan vanhentaa.
 • Muita mainitsemisen arvoisia pieniä korjauksia:
  • Salivarausten vahvistamista on nopeutettu.
  • Jos opiskelijalla on useampia aineopinto-oikeuksia ja kurssilla on osalla näistä ilmoittautuminen estetty (esim. estämällä ilmoittautuminen muiden tiedekuntien opiskelijoilta), ei opiskelija pystynyt ilmoittautumaan sallitunkaan opinto-oikeuden myötä. Tämä vika on korjattu.
  • Tenttipäivälle voidaan lisätä tentti aktiiviselle kurssille myös silloin, kun kurssin ilmoittautumisaika ei ole voimassa.