wiki:kehittajat
Last modified 8 years ago Last modified on 2011-05-23 14:22:00

Korppi - ParentLinkage?

Korpin kehittäjät ja työtavat

Korpin asiakaspalveluun, ylläpitoon ja kehittäjiin kannattaa ottaa yhteyttä osoitteen korppi@… kautta.

Korpissa toimii tällä hetkellä (kesällä 2010) yksi tiimi, joka hoitaa asiakaspalveluun, ylläpitoon sekä kehittämiseen kuuluvat tehtävät itsenäisesti.

Tiimin jäsenet

 • Hedlund Antti
 • Kastari Ville
 • Koponen Kirsi
 • Kujala Pauli
 • Liukko Ilari
 • Patana Kari
 • Suominen Panu

Esimiestehtävät ja tuotevastuu

 • Heinonen Petri

Yleistä Korpin kehittämisen työtavoista

Tiimin tekemä työ näkyy ulospäin yleensä vain asiakaspalvelun ja valmiiden ominaisuuksien kautta. Seuraavaan on lyhyesti avattu Korpin asiakaspalvelussa ja kehittämisessä käytettäviä työtapoja. Sekä asiakaspalvelun että kehittämisen työ- ja toimintamenetelmien kehittäminen aloitettiin syksyllä 2008 ja se jatkuu edelleen vuosina 2009 ja 2010.

Asiakaspalvelun (ja ylläpidon) työtavat

 • Käyttäjien pyyntöihin pyritään vastaamaan viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa. Mahdollisia ongelmia tai kehitysehdotuksia ei yleensä toteuteta heti, vaan asiat lisätään kehityslistalle asian prioriteetin mukaisesti. Myöhemmin näistä kootaan kehityspaketteja, jotka toteutetaan määritellyssä prioriteettijärjestyksessä.
 • Asiakaspalvelu ohjaa tarvittaessa pyynnöt asiantuntijoiden (eli kehittäjien) selvitettäviksi ja ratkaistavaksi.

Kehittämisen työtavat

Kehittämisen työtavat koskevat sekä ylläpidollista kehittämistä että projektimuotoista kehittämistä.

 • Korjauksia ja uusia ominaisuuksia päivitetään Korpiin yleensä 2 viikon välein. Päivitykset suoritetaan THK:n huoltoikkunassa keskiviikkoisin 15-17.
 • Korpin kehitystyössä käytetään ohjelmistokehityksen ketteriä menetelmiä (tarkemmin Scrum-viitekehystä). Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehitystiimillä on tietyt ennalta sovitut toimintamallit, joiden perusteella kehitystyötä tehdään.
 • Kehitystyötä tehdään kahden viikon sprinteissä, joiden päätteeksi saadaan valmiiksi yksi tai useampia (osa)ominaisuuksia.
  • Sprintin alussa valitaan seuraavan viikon aikana tehtävät asiat priorisoidulta tuotteen työlistalta.
  • Sprintin aikana asiat tehdään tärkeysjärjestyksessä (tärkein ensin).
  • Päivittäin pidetään lyhyt (max. 5 min) tilannekatsaus kehittäjien kesken. Tilannekatsaus vastaa kysymyksiin: Mitä on tehty? Mitä tehdään seuraavaksi? Millaisia ongelmia on tullut eteen?