wiki:Laitteet/Evolution
Last modified 11 years ago Last modified on 2008-12-29 14:07:31

Pääsivu > Synkronointi > Laitteet > Evolution

Evolution

Huom! Tämän sivun ohjeet ovat vielä luonnosteluvaiheessa, eikä niitä ole laajemmin testattu. Älä kokeile näitä vielä oikeassa Korpissa, jottei kalenterisi menisi pahasti sekaisin!

Synkronointi Evolution-ohjelmiston ja Korpin välillä on periaatteessa mahdollista erillisen ohjelman (SyncEvolution) avulla. Käytännössä yhteensopivuusongelmia on kuitenkin edelleen: esimerkiksi ä- ja ö-kirjaimet tapahtumien kuvauksissa, erilaiset aikavyöhykeasetukset synkronoitavan laitteen ja Korpin välillä sekä uusien tapahtumien siirtäminen Evolutionista Korppiin tuottavat edelleen vaikeuksia. SyncEvolutionin kehittäjä ylläpitää listaa tunnetuista yhteensopivuusongelmista osoitteessa http://www.estamos.de/projects/SyncML/Compatibility.html (sivun Funambol-palvelinta koskeva osuus vastaa suunnilleen Korpin tilannetta).

Asenna SyncEvolution osoitteesta http://www.estamos.de/projects/SyncML/Installation.html löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Ohjelma voidaan ottaa käyttöön seuraavasti:

 • Hae yliopiston juurivarmenne osoitteesta http://www.jyu.fi/erillis/thk/ohjeet/luvat-ja-salasanat/tietoturva/yliopiston_juurivarmenne/jyu_ca2.der ja tallenna se jonnekin.
 • Muunna juurivarmenne der-muodosta pem-muotoon komennolla
  openssl x509 -inform der -in jyu_ca2.der -out jyu_ca2.pem
  
 • Luodaan asetustiedostot Korppi-synkronointia varten:
  syncevolution --template default -c korppi
  
  Tämä luo asetustiedostot hakemistoon ~/.config/syncevolution/korppi
 • Muokkaa yllä mainitussa korppi-hakemistossa olevaa tiedostoa config.ini siten, että ainakin seuraavat asetukset tulevat oikein:
  syncURL = https://kehityskorppi.cc.jyu.fi/kotka/servlet/sync
  username = oma_synkronointikäyttäjän_tunnus
  password = oma_synkronointikäyttäjän_salasana
  SSLServerCertificates = täydellinen_polku_juurivarmenteeseen.pem
  
 • korppi-hakemiston alla on hakemisto sources. Poista sieltä kaikki alihakemistot, paitsi hakemisto calendar.
 • Muokkaa tiedostoa sources/calendar/config.ini siten, että ainakin seuraavat asetukset tulevat oikein:
  sync = two-way
  type = calendar
  uri = cal
  
 • Käynnistä synkronointi komennolla
  syncevolution --run korppi
  
  Ensimmäinen yritys epäonnistuu, mutta laitteen pitäisi tulla näkyviin Korpin synkronointisivulle, josta sen voi aktivoida. Tämän jälkeen synkronointi onnistuu suorittamalla komento uudestaan.