wiki:Koskelo/Testausraportti
Last modified 12 years ago Last modified on 2008-01-11 12:48:15

Koskelo-projekti

1. Testausraportti

Perttu Lähdesmäki, Irene Venäläinen, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis

19.12.2007

Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos.

  • Testaaja: Atte Pulkkis
  • Päivämäärä: 19.12.2007 klo. 13:00
  • Testausympäristö: http://localhost:8083/kotka/ (roc.it.jyu.fi)
  • Testattavan sovelluksen versio: Revision 17743
  • Testaussuunnitelman versio: 10.12.2007, versio 0.2
  • Käytetty selain: Mozilla Firefox Version 1.5.0.12
  • Käytetty käyttöjärjestelmä: Fedora 6
  • Käytetty fonttikoko: oletus
  • Käytetty näytön resoluutio: 1280x1024
  • Käytetty tyylisivu: /kotka/styles/korppiBlueish.css

Testit

Virheellisiä tilanteita tuli seuraavissa testeissä:

TT-2.1 Kurssin demoryhmien luonti
Kohta -: Opetusryhmien luonti ei onnistu tässä sovelluksen versiossa.

TT-2.2 Luennon lisääminen olemassa olevaan luentoryhmään
Kohta 5-6: toiminnallisuutta ei ole.

TT-2.4 Luennon lisääminen kontekstivalikon kautta
Kohta 1: Lisää tapahtuma-ruutu avautui pelkästään kontekstivalikkoa painamalla (Korjattu 19.12./Atte).
Kohta 2: järjestelmä ei valitse mitään oletusarvoja.
Kohta 4: luotu tapahtuma ei jää valituksi, eikä sen tietoja näy muokkausvalikossa.

TT-2.6 Opettajan vaihto yhden demoryhmän kaikkiin tapahtumiin
Kohta 4: näyttö venyy hetkellisesti samalla kun se piirtää taulukkoa uudestaan (Korjattu 19.12./Harri).

TT-2.8 Virhesyötteet tapahtuman päivämäärän tallennuksessa
Kohta -: järjestelmä ei tapahtuman muokkauksen yhteydessä hyväksy arvoja, jotka voivat muuttaa salivarausta. Päivämäärä on yksi näistä arvoista.

Muiden testien tulos on OK.