wiki:Koskelo/Kayttotapaukset
Last modified 11 years ago Last modified on 2008-03-14 07:22:44

Koskelo-projektin käyttötapaukset

14.3.2008, versio 0.2

Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen

Johdanto

Koskelo-projekti on Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskukselle toteutettava tietotekniikan opiskelijaprojekti. Projekti suunnittelee ja toteuttaa uudistetun käyttöliittymän Korppi-opintotietojärjestelmän kurssien opetusryhmien ja -tapahtumien hallintaa varten. Lisäksi projekti kehittää Korpin käyttöliittymän navigaatioalueessa sijaitsevan pienoiskalenterin toimintaa. Projektin työn ensisijaisena tavoitteena on parantaa edellä mainittujen näkymien käytettävyyttä.

Tässä dokumentissa kuvataan käyttötapaukset Koskelo-projektin toteuttamiin Korppi-järjestelmän osiin liittyen. Käyttötapauksten luonnissa on käytetty hyväksi Vaatimusmäärittyä[1] ja Testaussuunnitelmaa[2]. Dokumentissa käytetyt termit on selitetty termiluettelossa[3].

Käyttötapaukset

Kalenteri

Tässä osiossa esitellään Korppi-järjestelmän vasemman sivupalkin kalenteriin liittyvät käyttötapaukset.

KT-1.1 Navigaatioalueen kalenterin selaaminen

Suorittajat
Kuka tahansa Korpin käyttäjä.
Käyttöoikeudet
Pääsy Korppiin.
Aloitustilanne
Käyttäjä on kirjautunut Korppiin.
Kulku
 1. Käyttäjä etsii haluamansa ajankohdan navigaatioalueen kalenterista, selaamalla kuukausia eteen- ja taaksepäin vasenta ja oikeata nuolta klikkaamalla.
 2. Klikkaamalla päivä- tai viikkonumeroa, kuukauden nimeä tai vuoden numeroa käyttäjä pääsee päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuosikalenteriin.
Lopputilanne
Käyttäjä on haluamassaan ajankohdassa kalenterissa.
Poikkeukset
Käyttäjällä ei ole JavaScriptiä tukevaa selainta käytössä, jolloin Korppi esittää kalenterin ilman kuukausien selausmahdollisuutta eteen- tai taaksepäin.
Testitapaukset
TT-1.1, TT-1.2, TT-1.3, TT-1.4

Opetusryhmien hallinta

Opetusryhmien hallintaan liittyvät käyttötapaukset:

KT-2.1 Uuden ryhmän luonti

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on kirjautunut Korppiin. Käyttäjällä on muokkausoikeus vähintään yhteen kurssiin.
Kulku
 1. Käyttäjä valitsee kurssin, jota haluaa muokata vasemman valikon kautta Opetuksesi-->kurssi.
 2. Opetusryhmät-valikon kautta pääsee hallintanäkymään, josta löytyvää linkkiä klikkaamalla pääsee opastettuun opetusryhmän luontiin.
 3. Seuraamalla ohjeita ja täyttämällä oikeat tiedot käyttäjä luo uuden ryhmän kurssille, ja tämä tulee näkyviin opetusryhmien hallinnan pääsivulle.
Lopputilanne
Kurssille on luotu vähintään yksi uusi ryhmä.
Poikkeukset
Katso käyttötapaus KT-2.7.
Testitapaukset
TT-2.1

KT-2.2 Uuden tapahtuman luonti

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on valinnut haluamansa kurssin.
Kulku
 1. Käyttäjä menee hallintanäkymään opetusryhmät-valikon kautta.
 2. Hallintanäkymässä hän valitsee Lisää uusi tapahtuma.
 3. Käyttäjä kirjaa tapahtuman haluamansa tiedot ja tallentaa ne.
Lopputilanne
Kurssin ryhmälle on luotu vähintään yksi uusi tapahtuma.
Poikkeukset
 1. Kurssilla ei ole opetusryhmiä luotuna, jolloin ne tulee luoda opastetun toiminnon avulla.
Testitapaukset
TT-3.2

KT-2.3 Tapahtuman muokkaus

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on valinnut haluamansa kurssin.
Kulku
 1. Käyttäjä menee hallintanäkymään opetusryhmät-valikon kautta.
 2. Hallintanäkymässä hän valitsee hiirellä painamalla yhden tai useamman tapahtuman.
 3. Muokkaa valittuja tapahtumia -ikkunan kautta täytetään tai muokataan tapahtuman tietoja.
 4. Hän tallentaa muutokset Tallenna-painikkeen kautta.
Lopputilanne
Kurssin tapahtuman tietojen muokkaus on tallentunut onnistuneesti.
Poikkeukset
 1. Kurssilla ei ole opetusryhmiä luotuna, jolloin ne tulee luoda opastetun toiminnon avulla.
 2. Opetusryhmillä ei ole tapahtumia jolloin niitä tulee luoda yksi tai useampi Lisää uusi tapahtuma-painikkeen kautta.
Testitapaukset
TT-3.4, TT-3.5

KT-2.4 Tapahtuman poisto

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on valinnut haluamansa kurssin, luonut sille opetusryhmän ja vähintään yhden tapahtuman.
Kulku
 1. Opetusryhmien hallinnan pääsivulta käyttäjä valitsee hiirellä painamalla yhden tai useamman tapahtuman.
 2. Poista tapahtuma-painikkeella käyttäjä poistaa valitut tapahtumat
 3. Hyväksytään poisto klikkaamalla Ok-nappia.
Lopputilanne
Halutut tapahtumat on poistettu.
Poikkeukset
 1. Valitulla tapahtumalla on salivaraus. Poista salivaraus ja toista poisto.
Testitapaukset
TT-3.6

KT-2.5 Tapahtuman valinta

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on kirjautunut Korppiin ja opetusryhmien hallinnan etusivulla. Kurssilla on vähintään yksi luotu tapahtuma.
Kulku
 1. Käyttäjä siirtää hiiren näkyvissä olevan taulukon päälle, ja etsii yhden kurssiin liittyvän tapahtuman.
 2. Käyttäjä siirtää hiiren tapahtuman laatikon päälle ja painaa hiiren vasenta nappia.
Lopputilanne
Tapahtuma on valittu.
Poikkeukset
 1. Opetusryhmien poistaminen näkyvistä muuttaa valintalogiikkaa: vain näkyviä valintoja tullaan käsittelemään, vaikka vanhat valinnat säilyykin muistissa.
 2. Jos kurssilla ei näy tapahtumia, varmista että kaikkien opetusryhmien tapahtumat ovat näkyvissä. Toista valintaprosessi.
Testitapaukset
TT-3.1

KT-2.6 Kolmion käyttö (tapahtuman lisääminen)

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on kirjautunut Korppiin ja opetusryhmien hallinnan etusivulla. Kurssille on luotu vähintään yksi opetusryhmä.
Kulku
 1. Käyttäjä varmistaa, että Käsittele useita tapahtumia on valittuna.
 2. Käyttäjä hiiren satunnaisen ruudun päälle.
 3. Klikkaamalla ilmestynyttä kolmiota tulee valita ilmestynyt vaihtoehto Lisää tapahtuma.
 4. Lisättyään haluamansa tiedot, käyttäjä voi tallentaa luodun tapahtuman klikkaamalla Tallenna-nappia.
Lopputilanne
Käyttäjä on luonut uuden tapahtuman.
Poikkeukset
 1. Tapahtuman luonti ei onnistunut: menneisyyteen ei voi luoda tapahtumaa. Määritä tapahtuman ajaksi tuleva ajankohta.
Testitapaukset
TT-3.3

KT-2.7 Velhon käyttö

Suorittajat
Opettaja, amanuenssi tai sihteeri.
Käyttöoikeudet
Opettaja tai sihteeri.
Aloitustilanne
Käyttäjä on kirjautunut Korppiin ja opetusryhmien hallinnan etusivulla.
Kulku
 1. Klikkaamalla linkkiä käyttäjä pääsee opastettuun opetusryhmien luontiin.
 2. Ensimmäinen valinta liittyy ryhmän tyyppiin, ja siihen montako halutaan luoda. Käyttäjä valitsee yhden olemassaolevista tyypeistä ja pienen luvun. Lopuksi hän klikkaa Seuraava-nappia.
 3. Seuraavassa ruudussa hänen tulee nimetä jokainen ryhmä ja määrittää montako osallistujaa niihin halutaan tai mahtuu. Lisäksi hänellä on vaihtoehtona pakottaa kurssilaisia ilmoitoittautumaan luotavaan ryhmään. Klikkaamalla Seuraava-nappia käyttäjä pääsee eteenpäin.
 4. Lopuksi hän näkee yhteenvedon luotavista olevista ryhmistä. Klikkaamalla Luo ryhmät -nappia käyttäjä luo kyseiset ryhmät tietokantaan.
Lopputilanne
Opetusryhmä on luotu.
Poikkeukset
Velho suljetaan ennenaikaisesti, jolloin tietoja ei tallennetta, joten prosessi joudutaan aloittamaan alusta.
Testitapaukset
TT-2.1

Lähteet

[1]: Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. "Koskelo-projekti, vaatimusmäärittely". Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2008.
[2]: Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. "Koskelo-projekti, testaussuunnitelma". Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2008.
[3]: Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. "Koskelo-projekti, termiluettelo". Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2008.