wiki:tieopetus
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-10-02 09:35:57

Pages linking to tieopetus:
opsu1417
WikiStart
linkki
tieopevaliraportti2010

Tietotekniikan opetuksen työryhmä

 • ryhmän nimitti Tietotekniikan laitoksen johtaja Tuomo Rossi toukokuussa 2010.
 • Jäsenet 2013 & 2014
  • Tuomo Rossi
  • Jaana Markkanen
  • Ari Viinikainen
  • Ville Tirronen
  • Jussi Hakanen
  • Antti Ekonoja
  • Henri Haverinen (opiskelijajäsen, 29.9.2014 alkaen)
  • Tomi Lundberg (opiskelijajäsen, 29.9.2014 alkaen)
  • Anna Laattala (opiskelijajäsen, 29.9.2014 saakka)
 • Jäsenet 2012
  • Tommi Kärkkäinen (koollekutsuja)
  • Jaana Markkanen
  • Ari Viinikainen
  • Tommi Lahtonen
  • Pentti Hämäläinen
  • Leena Hiltunen
  • Anna Laattala (opiskelijajäsen)
 • jäsenet 2010:
  • Vesa Lappalainen (koollekutsuja)
  • Timo Hämäläinen
  • Jani Kurhinen
  • Ari Viinikainen
  • Antti-Juhani Kaijanaho
  • Vili Auvinen (opiskelijajäsen)
  • Ville Lappalainen (opiskelijajäsen)
  • Tuomo Rossi (kuuntelijajäsen)
 • työryhmän on tarkoitus (???)

Tavoitteita

 • tietotekniikan opetuksen sisällöt ja opetus "hallintaan"
 • opetus ei ole velvollisuus vaan oikeus
 • tietotekniikan opetuksen tutkimus (ks. Computing Education Research)
 • kaikkien kurssien Wiki-sivut, myös opettajien helppo löytää muiden kurssien sisällöt
 • kurssien oppimistavoitteiden kirjaaminen ja tarkistaminen
 • palautteen kerääminen ja läpikäynti kaikilta kursseilta
 • ???

Ideoita Tietotekniikan opetuksen työryhmälle

 • Tutoreiksi jatko-opiskelijoita (ks fysiikan laitos)
 • IBM\Finland granted Emea Country Project fund for the new course Semantic SOA by V.Terziyan
 • aluksi ei mitään suuria muutoksia ainakaan ennen syksyä 2011
 • kuinka paljon yritetään pitää opetusta yhdessä TJT:n kanssa???
  • resurssihyötyjä
  • sisällöllistä estettä etenemiselle (???)
 • hienosäätöä kurssien sisällöistä ja opetustavoista
 • Muutosehdotukset coreopintoihin:
 • Uusi kurssi: Komponenttiohjelmointi ja GKO-kurssin fokusointi (esitietovaatimukset vs. kurssin sisältö esim. tietokantojen osalta)
 • Uusi kurssi: Edistyneet tietokantatekniikat
 • Uusi (palautettu) kurssi: Laskennallisten menetelmien perusteet
 • konkretiaa kursseille:
  • kun opetellaan protokollia, voisi jonkin protokollan kirjoittaa itse ohjelmointikielellä
  • samoin tietoliikennekurssilla voisi tehdä itse pienen palvelimen/asiakkaan
  • kun opetellaan ANDejä ja OReja kytketään näitä oikeasti piirilevyllä yhteen
  • tietokantakursillla tehdään edes pieni Java-ohjelma joka hakee kannasta jotakin.
 • When CS1 is Biology1 Ideoita voi hakea alojen välisestä yhteistyöstä
 • Great Principles of Computing -- Peter J. Denning
 • digitaalielektroniikan kurssi ohjelmistoalalle
  • ideana antaa valmiudet pienimittaiseen digitaalielektroniikan suunnitteluun
  • ei käytetä aikaa integraaleilla piirien laskemiseen, vaan kokeilemiseen ja tekemiseen (ja ohjelmointiin)
  • alustana esim. Arduino, TI LaunchPad tai UBW (Muitakin toki on, nuo ovat mukana, koska ovat ehdottajalle tuttuja ja ilman lisävermeitä käytettäviä alustoja (ja halpoja $4.30 - 30€.)
  • kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienen vempaimen käyttäen jotain mainituista alustoista, esim. ulkoisen sensorin avulla ohjattu ohjelma tai/ja ulkoista aktuaattoria ohjaava ohjelma
  • kurssilaiselle jää itselleen kurssista opintoviikkojen lisäksi käytetty alusta omaksi, sekä mahdollisesti myös pieni koekytkentälevy ja kasa peruskomponentteja tulevia kokeiluja varten (mahdollinen kurssimaksu tarvittaneen?)
  • karkeasti taso voisi olla jotain luokkaa Getting Started with Arduino höystettynä peruskirjallisuudella tarvittavasta elektroniikasta eism. hyödyntäen verkko-opasta Lessons in Electric Circuits ja Socratic Electronics
  • kurssi opettaa paitsi peruselektroniikkaa, myös rajoitetuilla resursseilla ohjelmointia, ja mikä tärkeintä, avustaa opiskelijoita rikkaampaan tietokoneen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa
  • From NAND to Tetris in 12 Steps
 • teollisuusautomaatiokurssi/seminaari - miten PC:llä ohjataan teollisuusautomaatiota
 • miten Pelinkaltaiset järjestelmät???
 • Aiheita diskreettiin optimointiin ohte näkökulmasta (yhteyshenkilö: Tuukka)
 • matematiikan asema????
  • enemmän sitä tarvitseville
  • korvaavaa sitä tarviamattomille
   • esim. voiko loogisen ajattelun ja ideoiden (todistusten, ohjelmien) johtamisen opettaa vaikka noilla logiikkapiireillä touhuamalla (kts. konkretiaa kursseille yllä)

Ideariihiä

Tutkinnon uudistus

Kandivaiheen vaatimukset:

Osaamistavoitteet

Ohjeita opettajille nykytilanteen ja tavoitteiden kirjaamiseksi:

 • jupsille 9.12.2010 luovutettu laitostason väliraportti 2-portaisuudesta ja osaamistavoitteista.

Linkkejä

Palaverit