Changes between Version 26 and Version 27 of TIES561


Ignore:
Timestamp:
2016-05-16 09:56:37 (3 years ago)
Author:
tka
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TIES561

  v26 v27  
  3636       * Muu opetusteknologia, esim. älytaulut 
  3737   * ryhmien muodostaminen ja ryhmän teeman valinta 
   38 
  38391. Itsenäinen ryhmätyöskentely: Analysoi ja täydennä (ensin valmiit artikkelikokoelmat; pyydä opettajan kommentit; etsi lisää kunnollisia artikkeleja) teemaan liittyvä artikkelinippusi seuraavan viitekehyksen pohjalta 
  3940   * Kuka tutkii? Ketä tutkitaan ja missä ympäristössä? Miten tutkintaan (aineisto, analyysi)? 
   
  4647     3. Käykää tulokset läpi ryhmässä ja täydentäkää sekä yhdenmukaistakaa (opettaja mukaan tämän vaiheen kommentointiin) 
  4748     4. Laatikaa tulosraportti toiseksi kontaktikerraksi 
   49 
  48501. Toinen kontaktikerta 12.2. 10:15-12:00 AgD122.1 
  4951   * Ryhmien töiden tulokset ja niiden läpikäynti sekä keskustelu tuloksista 
   
  5860     * [https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44175 Kts. Antin väikkäri s. 25 Kuvio 3] 
  5961   * Pidetään ryhmäkohtaisia ohjauksia jossa käydään tätä läpi sekä toukokuussa loppuesittelyt myöhemmin sovittuna aikana 
   62 
  60631. Arvopohjaisen osallistuvan suunnittelun workshop (HK Isomäki, Ari Tuhkala, TK) 18.3.2016 12:15-16:00 
  6164   * Johdatus arvopohjaiseen osallistuvaan suunnitteluun sekä lähestymistavan soveltaminen oman aihepiirin joko a) koulutussuunnitteluun tai b) koulutuksen havainnointiin 
  6265 
  63  
  64  
  65  
   661. Loppuseminaari: opetuskokeilujen esittely ja reflektointi 6.5. 12:15-16:00