wiki:BibTeX
Last modified 12 years ago Last modified on 2011-03-31 16:35:54

BibTeX-lähteidenhallinnasta

Jos tutkielmaa kirjoitetaan LaTeXilla (ks. laitoksen gradupohja), lähteiden hallinnassa kannattaa hyödyntää bibtexia.

BibTeXin hyötyjä:

  • monet kirjastot (esim. ACM Portal, IEEE Xplore, SpringerLink, ScienceDirect, DBLP) tarjoavat bibtex-viitteet valmiina (tosin niitä pitää joskus korjailla tai muotoilla jälkikäteen)
  • lähdeviittauksia helppo uudelleenkäyttää myöhemmin muihin julkaisuihin
  • viittaustyylien ulkoasu vaihdettavissa
  • lähdelistaan tulevat juuri ne lähteet joita todella käytetään
  • selkeä tekstipohjainen formaatti, käsiteltävissä millä tahansa editorilla

Ohjeita ja esimerkkityylejä:

Tyylitiedoston valinnasta

Suomenkielistä lähdelistaa ajatellen helposti käyttöönotettavia tyylejä ovat finplain ja finabbrv (englanninkielisiä lähteitä ajatellen on kuitenkin tapana merkitä käyttäjien väliin "and", ei "ja", mutta niin kauan kuin lähdelistassa on vain englanninkielisiä lähteitä, replace-operaatio bst-tiedostoon auttaa.

Tyylipaketteja vaativampaan käyttöön:

Varsin hyvän lopputuloksen saa myös custombib-paketin makebst-ohjelmalla, joka kyselee käyttäjältään, minkälainen tyyli saisi olla, ja tekee sitten sitä vastaavan BibTeX-tyylitiedoston. Tukee suomea ja englantia. Tukee sekä perinteistä numeroviittaustapaa että Harvard-tyyliä.

Lähdeluettelon hallinta

Bibtex-lähteiden hallintaan löytyy eri sovelluksia, tutustumisen arvoinen on web-pohjainen bibsonomy, jota voi käyttää myös perinteisten "bookmarkien" hallintaan (lähdetietojen tallennus yleisimmistä kirjastoista onnistuu bookmarkletin klikkauksella). Paikallisella koneella ajettava editori helpottaa jatkokäsittelyä:

Hyperlinkit lähteisiin

Hyperlinkit lähdeviittauksesta lähdeluetteloon sekä "backlinkit" takaisin lähteiden viittauskohtiin (hyödyllinen esim. tutkittaessa, mitkä ovat tutkielman "päällähteitä") saa hyperref-paketista käyttämällä backref=page-optiota.

Esim. hyperref:n käyttöönotto tummansinisillä linkeillä ja backlinkeillä:

\RequirePackage{color}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,0.5}
\RequirePackage[colorlinks=true, pdfstartview=FitV, linkcolor=darkblue,citecolor=darkblue, urlcolor=darkblue, backref=page]{hyperref}