wiki:TracTestaus

Version 6 (modified by hamitu, 12 years ago) (diff)

--

Jyväskylän Yliopistossa käytössä olevat testiympäristöt

Julkiset testiympäristöt

Julkisia testiympäristöjä on olemassa vain yksi.

Lisäksi on testiympäristö SVN-repositorylle, joka on HTTPS:n takana:

  • https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/testi/
  • eri sisältö kuin saman nimisessä SSH:n yli käytettävässä repositoryssa
  • anonyymi checkout
  • muutokset autentikoitumalla, oikeudet suorakäyttöoikeutensa aktivoineilla käyttäjätunnuksilla
  • näkyvyys rajattu vain yliopiston verkkoalueelle

Ei-julkiset testiympäristöt

Administraattorien testiympäristö(t):

Pyynnöstä voidaan järjestää ns. yksityisiä testausympäristöjä.