wiki:TracTestaus
Last modified 10 years ago Last modified on 2011-10-31 10:43:52

Jyväskylän Yliopistossa käytössä olevat testiympäristöt

Julkiset testiympäristöt

Julkisia testiympäristöjä on olemassa vain yksi.

  • https://trac.cc.jyu.fi/projects/testi
  • kirjautumisoikeus kaikilla suorakäyttöoikeutensa aktivoineilla käyttäjätunnuksilla
  • salasanana normaali JYUNETin salasana
  • ympäristö näkyy vain yliopiston verkkoalueella
  • vastaava SVN-repository on https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/testi/
  • anonyymi checkout
  • muutokset autentikoitumalla, oikeudet suorakäyttöoikeutensa aktivoineilla käyttäjätunnuksilla
  • näkyvyys rajattu vain yliopiston verkkoalueelle

Ei-julkiset testiympäristöt

Administraattorien testiympäristö(t):

Pyynnöstä voidaan järjestää ns. yksityisiä testausympäristöjä.